Кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване за програмата е 30.09.2015 г.

Кандидатите за обучение в  магистърска степен, български граждани, подават следните документи:

1.  Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. Копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

3. Копие на дипломата за завършено средно образование;

4. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

До 1 септември 2015 г. се приемат кандидатури за стипендия в размер на 20% от таксата за обучение.
Повече информация може да намерите в раздел Стипендии.

За повече подробности можете да се свържете нас като попълните формата:

Съвместими файлове doc,docx,pdf,txt.
Максимален размер на файла 2mb.