Стипендии

Може да кандидатствате за 20% стипендия от пълната такса за обучение. За целта трябва да се запишете за магистратурата и да заплатите 30% от таксата за първия семестър в срок до 2 седмици след като бъдете приет в програмата.

С тази възможност искаме да насърчим повече предприемчиви хора да получат практически съвети по продажби и бизнес финанси.

Какви са предимствата да кандидатствате за стипендия?

  1.   Да намалите разходите си с 20% за целия период на обучение;
  2.   Предварително да планирате финансирането на останалата част от учебната такса;

Оценка и класация на кандидатите, кандидатствали за стипендия:
Кандидатстването за получаване на стипендия включва следните стъпки:

  1.   Изпращане на кратко есе (около половин стандартна страница) на тема: „ Защо бих искал да изучавам „Продажби и бизнес финанси“ и с какво новите знания ще допринесат за моето развитие – лично и професионално?“;
  2.   Интервю (лично или виртуално) с представител на ВУЗФ и организаторите на програмата.

Стипендията в размер на 20% ще бъде дадена на тези от кандидатите, които демонстрират:

  1.   Предприемачески дух и инициативност;
  2.   Новаторски подход;
  3.   Силна ориентация към областта на продажбите.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база личното си представяне.
Краен срок да кандидатствате за стипендия: 1 септември 2015 г.