Такси

  1.   Обучението е разпределено в два семестъра*;
  2.   Лекциите се провеждат само събота и неделя;
  3.   Таксата за програмата е 2800 евро;
  4.   Таксата за допълнителния семестър е 700 евро;
  5.   Финансови облекчения: при внасяне на цялата семестриална такса в началото на семестъра ползвате 3% отстъпка. При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива на три вноски в рамките на семестъра;
  6.   Може да се кандидатства и за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант;
  7.   За ранни записвания – получавате 10% отстъпка.

* Кандидати, които не са се дипломирали като бакалавър от направление „Икономика“, се обучават в три семестъра.