Изисквания

Business-planning

-  Висше образование на образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“, а неполучилите дипломата за съответната степен към момента на подаване на документите, могат да кандидатстват с издадено от съответното висше училище уверение със средния успех от обучението не по-малко от „добър (4,00)“;

 Работно владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език и някои от гост говорителите са чужденци;

 *Икономическо направление на завършената образователна квалификационна степен;


* Кандидати, които не са се дипломирали като бакалавър от направление „Икономика“, се обучават в три семестъра.