Предимства

Business-planning

  •   Практическа насоченост с много ролеви игри и решаване на реални казуси
  •   Гъвкаво учебно време
  •   Модерен подход на обучение (24/7) достъп до лекционния материал, съобразен с вашите нужди – ще имате свобода сами да решавате кога и колко време да прекарате с лекторския материал и ще можете да се връщате към него отново и отново.
  •   Интерактивно обучение (част от практическите сесии)
  •   Изграждане на умения и нагласа за подобряване на професионалния и личния живот
  •   Програма, по която компаниите от Fortune 500 обучават своите служители